Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Thái Thiên Nam

Tên Đề tài: “Nghiên cứu lâm sàng. mô bệnh học và kết quả điều trị viêm thận Lupus ở trẻ em”.

Thuộc chuyên ngành: Nhi khoa, Mã số: 62720135

Thời gian: 8h30, ngày 09 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Quốc tế, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học