Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2018

thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội công bố kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa 27, CKII khóa 32, CKI khóa 23, Bác sĩ Nội trú khóa 43 - Năm 2018 cụ thể như sau:

 

1. Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa 27, xem tại đây

2. Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh CKII khóa 32, xem tại đây

3. Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh CKI khóa 23, xem tại đây

4. Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú khóa 43, xem tại đây

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2018