Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Đỗ Huyền Nga

Tên Đề tài: “Đánh giá kết quả hóa trị phác đồ Folfox4 kết hợp Bevacizumab trong ung thư đại tràng di căn”.

Thuộc chuyên ngành: Ung thư, Mã số: 62720149

Thời gian: 8h30 ngày 07 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học