Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Hùng

Tên Đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc”.

Thuộc chuyên ngành: Nội tim mạch, Mã số: 62720141

Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học