Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Vũ Nguyệt Minh

Tên Đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống”.

Thuộc chuyên ngành: Da liễu, Mã số: 62720152

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 02 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng QJĐT Sau đại học