Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và kế hoạch ôn tập thi tuyển CKI năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh CKI năm 2019 và kế hoạch tập trung ôn tập thi tuyển như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi đủ điều kiện dự thi: 877 

      Danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự thi xem tại đây

      Lưu ý: Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót cần sửa chữa phải thông báo ngay cho Ban thư kí HĐTS để điều chỉnh, địa điểm liên hệ: Hội trường 3,  tầng 3, nhà A1,  Trường ĐHYHN.  

2. Kế hoạch tập trung thi tuyển

     Thông báo về việc ôn tập và thi tuyển xem tại đây

      Người đăng ký dự tuyển có thể đến nhận trược tiếp thông báo tập trung ôn tập tại phòng Văn thư tầng 1, nhà A1 từ 24 đến 26/6/2019, sau thời gian trên, nhà trường sẽ gửi theo đường bưu điện

3. Hồ sơ không đủ điều kiện dự thi: 25

     Danh sách hồ sơ không đạt điều kiện dự thi xem tại đây

 Người đăng ký dự tuyển mang hóa đơn đến phòng TCKT, tầng 1, nhà A1 liên hệ để làm thủ tục nhận lại kinh phí ôn tập và thi tuyển từ ngày 15/7/2019 đến ngày 17/7/2019. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_