Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và kế hoạch ôn tập thi tuyển thạc sĩ năm 2019

Thông báo

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh Thạc sĩ năm 2019 và kế hoạch tập trung ôn tập thi tuyển như sau: 
 
1. Danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự thi xem tại đây 
Lưu ý: Thí sinh kiểm tra tất cả thông tin cá nhân liên quan , nếu có sai sót cần sửa chữa phải thông báo ngay cho Ban thư kí Hội đồng tuyển sinh để điều chỉnh, địa điểm liên hệ: Hội trường 3,  tầng 3, nhà A1,  Trường ĐHYHN.
  
2. Kế hoạch tập trung thi tuyển:
   - Thời gian: 13h30 thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2019.
   - Địa điểm:  Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội. 
   - Ôn tập: từ ngày 3/7/2019 đến ngày 4/8/2019.
   - Dự kiến tập trung phổ biến qui chế thi, lịch thi và phát thẻ dự thi: ngày 5/08/2019.
   - Thi tuyển: dự kiến từ ngày 7-11/8/2019 (lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau).
 
Thông báo tập trung thí sinh xem tại đây
Kế hoạch ôn tập xem tại đây
Lưu ý: Thí sinh có thể đến nhận trược tiếp thông báo tập trung ôn tập tại phòng Văn thư tầng 1, nhà A1 trường ĐHYHN từ 25-26/6/2019, sau thời gian trên, nhà trường sẽ gửi giấy theo đường bưu điện
 
3. Danh sách người đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện tuyển sinh thạc sĩ năm 2019 xem tại đây, thông báo xem tại đây
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện dự thi thạc sĩ năm 2019 mang hóa đơn đến phòng TCKT, tầng 1, nhà A1 liên hệ để làm thủ tục nhận lại kinh phí ôn tập và thi tuyển từ ngày 15/7/2019 đến ngày 17/7/2019. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.
 
Trân trọng./.