Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo lịch học Thạc sĩ khoá 28-BSNT khoá 44-CKI khoá 24-CKII khoá 33

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học gửi đến các Viện, Khoa, Bộ môn và học viên (Thạc sĩ K28, BSNT K44, CKI K23, CKII K33) lịch học cho cả khóa học. Căn cứ vào lịch học, đề nghị các Viện/ Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch chi tiết về lịch học chứng chỉ, dự kiến thời gian thông qua đề cương, thời gian bảo vệ luận văn cho các đối tượng và gửi kế hoạch đào tạo chi tiết, số lượng học viên học lâm sàng tại các Khoa/ phòng/ Bệnh viện về phòng QLĐT Sau đại học trước khi bắt đầu môn học 2 tuần. Phòng QLĐT sau đại học sẽ phối hợp cùng Phòng Thanh tra giáo dục căn cứ lịch học chi tiết để tổ chức kiểm tra, giám sát việc dạy và học tại các Viện/ Khoa/Bộ môn cũng như căn cứ trên lịch giảng dạy chi tiết, số lượng học viên để ký hợp đồng giảng dạy lâm sàng với các cơ sở thực hành.

LỊCH HỌC CKI

1. Lịch học CKI-CKII toàn khóa xem tại đây

2. Lịch học Thạc sĩ - BSNT toàn khóa xem tại đây

Đề nghị Các Viện/ Khoa/ Bộ môn nghiêm tức thực hiện kế hoạch đào tạo.

_Phòng QL Đào tạo sau đại học_

009bet