Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi ngày 07 tháng 12 năm 2019

Danh sách thi

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 03 tháng 12 năm 2019 như sau:
 
     Thời gian: 7h45 ngày 07/12/2019 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di và B3, B4
     Đối tượng: CH28 và CH27
     Danh sách thi xem tại đây
 
 
    Môn thi: Sinh lý bênh-Miễn dịch
    Thời gian: 7h45 ngày 07/12/2019 (thứ Bảy)
    Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
    Đối tượng: CH28 và CH27
    Danh sách thi xem tại đây
    Lưu ý học viên cần xem trước danh sách thi tại website của Trung tâm khảo thí để biết phòng thi và số máy thi
 
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về phòng 324 tầng 3 nhà A1 trước 16h00 ngày 05/12/19 nếu có sai sót
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan
Chúc các học viên thi tốt