Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BSNT 43 và BSNT 44 thi hết môn ngày 29.02.2020

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 29 tháng 02 năm 2020 & Danh sách thi như sau:

 Thời gian, địa điểm: 
 
- 7h30, ngày 29/02/2020 (thứ Bảy).
 
1. Khu Giảng đường Hồ Đắc Di. 
 
-  Danh sách phòng thi: xem chi tiết tại đây
 
2. Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng- Nhà A6
 
-  Danh sách phòng thi: xem chi tiết tại đây
 
Lưu ý:
- Học viên cần xem trước danh sách thi tại website của Trung tâm khảo thí để biết phòng thi và số máy thi
 
- Những học viên vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và tước bằng Nội trú.
 
- Học viên mang theo thẻ để vào phòng thi (hoặc CMND/Căn cước trong một số trường hợp khác). 
 
-Học viên đến muộn (sau khi bóc đề 15p) không được vào phòng thi.
 
 Mọi thắcliên hệ BSCKII Nguyễn Thị Lan (ĐT: 0987567270) 
 
Chúc các học viên thi tốt./.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học