Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học (Thạc sĩ, CKII, CKI) trực tuyến chính thức từ 8h00 ngày 09/05/2020 đến 16h30 ngày 16/05/2020.

Ngoài thời gian quy định trên, thí sinh nộp hồ sơ không được công nhận.

Trân trọng.

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học