Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Dành cho thí sinh đăng kí dự thi Sau đại học năm 2020 tại Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trân trọng gửi đến các thí sinh có nguyện vọng đăng kí dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 tại Trường Đại học Y Hà Nội hướng dẫn chi tiết làm hồ sơ như sau: 

1. Hướng dẫn làm hồ sơ ĐKDT Chuyên khoa cấp II xem tại đây

2. Hướng dẫn làm hồ sơ ĐKDT Chuyên khoa cấp I xem tại đây

3. Hướng dẫn làm hồ sơ ĐKDT Thạc sĩ xem tại đây

Thí sinh có thể tìm kiếm thông tin liên quan về kì thi tại các mục tương ứng trên trang web này. 

Sau khi xem hướng dẫn, quý vị vẫn có câu hỏi muốn được giải đáp xin mời đăng kí tham gia một trong hai buổi giải đáp trực tuyến

- Ngày 27/4/2020 https://zoom.us/webinar/register/WN_WiqRhn3nSFarOtPdShdisQ

- Ngày 28/04/2020 https://zoom.us/webinar/register/WN_FPy3_FcXTj-f5hLL2-ql7g

hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ sau: 

http://hmu.edu.vn/news/tID6097_Thu-nhan-cau-hoi-ve-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2020.html

Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư kí tuyển sinh sẽ giải đáp những ý kiến thắc mắc của quý vị. 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học