Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ trực tuyến đã được thông báo tới người dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh sau đại học tổ chức nhận hồ sơ chính thức theo thông báo số 600/TB-ĐHYHN ngày 01/4/2020, như sau: 

Thời gian: từ ngày 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020 (Sáng: 8h00-11h30; chiều 13h30-16h30)

Địa điểm: Tầng 3 nhà A1.

Trần trọng./.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_