Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS BÙI THỊ THANH TÂM

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thanh Tâm

Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng kính hiển vi trong điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất hàm trên"

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt, Mã số: 62720601

Thời gian: 08h30 ngày 08 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Hội trường 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội./.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại Học