Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS BÙI HỮU QUANG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh:Bùi Hữu Quang

Tên đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả phẫu thuật điều trị bong võng mạc tái phát

Chuyên ngành: Nhãn khoa, Mã số: 62720157

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội./.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự./.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học