Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CỦA NCS LẦN THỨ XXVI

Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên cho Nghiên cứu inh vào tháng 11 hàng năm. Chào mừng kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sĩ, Hội nghị khoa học của Nghiên cứu sinh lần thứ XXVI được tổ chức ngày 24/11/2020 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả Hội nghị theo các tiểu ban: Xem tại đây

Quyết định khen thưởng báo cáo viên đạt giải: xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet