Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN HỮU MẠNH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Mạnh

Tên đề tài: “Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason-Allencải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám”

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại khoa     Mã số: 9720104

Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1MHMUtgSk9_w0A3BSdnaDN_ke8Mxiwg9K/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1zLlje-os_Nu_gPDz8Mk4s9VawRSVkSqT/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file  https://drive.google.com/file/d/1zBH-NqmU8DoxWfQqwD03DIpHx_Jbhtv2/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://docs.google.com/document/d/1Lz8axeRvoAxLLgl8VFk83I1gBt7zfExo/edit?usp=sharing&ouid=104552908533195186239&rtpof=true&sd=true

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://docs.google.com/document/d/1Le-tjsd_dbFPNZgkTVnrX2uDL9VX4duh/edit?usp=sharing&ouid=104552908533195186239&rtpof=true&sd=true

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 19/11/2021