Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS PHẠM QUỐC ĐẠT

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Đạt

Tên đề tài: “Đánh giá kết quả thay van 2 lá bằng phẫu thuật ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ qua đường ngực phải tại Bệnh viện Bạch Mai”

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại khoa (Ngoại thần kinh sọ não)     Mã số: 9720104

Thời gian: 13h30 ngày 20 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1Ylfs0xW1xb5KtTzI1qjxPv_5GHPjzE-3/view?usp=sharing 

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1ZUL9OLGldxMyrmoSTQCVp0uyWJQXHuB4/view?usp=sharing 

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1CErQye-VNMlGqDBAbMxWzVEUTXpNkiBx/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1-v09dBixbKvi4NrrA4ckGzV_d16sffUG/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1kfzr-3FvnlxfIYS-qJDn2z12iXi3NIio/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 31/12/2021