Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS PHAN THỊ HUYỀN THƯƠNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Phan Thị Huyền Thương

Tên đề tài: “Đánh giá hiệu quả điều trị trước hội chứng truyền máu song thai bằng kỹ thuật laser quang đông”

Ngành/Chuyên ngành: Sản phụ khoa     Mã số: 9720105

Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/16qIx_875__2viz0xjflXuvfwTRrV2JoG/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/14RXVYV3rhfQ7uHN6apy7xrrbUZzA1NTH/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1ZdaerWUBg56Pol9HjWMOs9nqWvRecwip/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1YfHdfLT1h39imZzXq79J0eGVQ3CL45WI/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1yeb5wz4eu52dzv7PmZniL8snI-LkZSp0/view?usp=sharing

 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 17/02/2022