Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN ĐỨC ANH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Anh

Tên đề tài: “Chẩn đoán và kết quả điều trị u màng não hai phần ba trong cánh xương bướm”

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại khoa (Ngoại thần kinh sọ não)     Mã số: 9720104

Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 02 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/17wNPsFILzyePuxjuXIaxNAiNTcHbAB0b/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1bEVOWJ_MLzqZ87bR3Xopwjlq_K5YRyCr/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1TaDVt1jdrxqL8gcAOtDgxeUKPKl5hmYn/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1nnHRK3WfTjM3fs-lPb-Og__3F7K3tcky/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/16yBlXlZFQsCAVFfNcy7b40dX5SuCBsdI/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 28/01/2022