Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021

Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo danh sách nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2021 tại quyế định đính kèm.

Danh sách các ứng viên trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 đợt 1: mời xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/10wpmqm2LaPUmz4-WLnUM1i29bLfy-gv5/view?usp=sharing

Danh sách các ứng viên trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 đợt 2:  mời xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1kOmNb1iiKJEBKVBgr2K0B3ewkcxO4W46/view?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.