Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VÀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CÂP CHỨNG CHỈ APTIS

Thông báo

Công ty TNHH ETE Việt Nam, đơn vị phân phối APTIS, thông báo về việc tổ chức kỳ thi APTIS của Hội đồng Anh (British Council) như sau:
 
1. TÍNH PHÁP LÝ CỦA CHỨNG CHỈ
Chứng chỉ Aptis là chứng chỉ do Hội đồng Anh tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã ủy quyền cho tổ chức thi và cấp cứng chỉ Aptis cho Công ty TNHH ETE Việt Nam. Chứng chỉ Aptis đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận tương thích với Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam tại công văn số 732/KTKĐCLGD-KĐĐ ngày 04 tháng 05 năm 2016.
 
2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Người học có nhu cầu chứng chỉ tiếng Anh để đạt điều kiện chuẩn đầu vào, đầu ra các chương trình đào tạo sau đại học.
 
3. LOẠI BÀI THI
Bài thi Aptis của Hội đồng Anh, được Trường Đại học Y Hà Nội chấp nhận.
Bài thi Aptis General: Đánh giá trình độ A1, A2, B1, B2, C
 
4. LỊCH THI & HẠN ĐĂNG KÝ
Đợt 1: Dự kiến ôn tập từ 30/5 - 10/6/2022; Ngày thi: 11-12/6/2022.
Đợt 2: Ôn tập 13/6 - 24/6/2022; Ngày thi: 25-26/6/2022.
Đợt 3: Ôn tập 27/6 - 08/7/2022; Ngày thi: 09-10/7/2022.
 
Thời hạn đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 16h30 ngày 25/05/2022. Trong đơn đăng ký ứng viên phải ghi rõ có đăng ký ôn tập không, đăng ký ôn tập và thi đợt nào. Sau khi kết thúc đăng ký, sẽ có thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và kế hoạch thi sau.
 
Thông báo của công ty TNHH ETE Việt Nam xem tại đây
 
Đường link đăng ký tại đây: https://forms.gle/cMdLpVmJXGysqiyU9
 

_Phòng QLĐT Sau đại học_

009bet
1