Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng thạc sĩ năm 2022

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học sẽ tổ chức buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ năm 2022

Thời gian: Từ 8h00-17h30 thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội

Tất cả học viên tham dự buổi Lễ phải xem trước vị trí ngồi của mình trong Hội trường, Chương trình tập dượt và buổi lễ, bàn ký nhận chứng chỉ và văn bằng

Học viên cầm theo CMND/CCCD hoặc thẻ học viên để về trường nhận bằng

Khi tham dự buổi Lễ, tất cả học viên được yêu câu đeo khẩu trang

Trân trọng

Giấy mời học viên tham dự buổi Lễ xem tại đây

Quy trình nhận bằng xem tại đây

Chương trình xem tại đây

Vị trí ngồi trong Hội trường xem tại đây

Phân các bàn ký nhận bằng và chứng chỉ xem tại đây

Sơ đồ Hội trường Lớn xem tại đây