Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS HOÀNG VIỆT BÁCH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Hoàng Việt Bách

Tên đề tài: “Hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng tích cực trên bệnh nhân ung thư khoang miệng tại Bệnh viện K Trung ương”

Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Ngành: Dinh dưỡng     Mã số: 9720401

Thời gian: 9h00ngày 19 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1Yt6KBkuQPhU3POKwdJm_F0z_HLbJNVUy/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1xumpGwDGS0qviDn96xFPTbK19q-kLX2y/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1cjvBW9YWxsdziA_cyid9JqAi-P0X7Vp6/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/12U-jJGzbNOTWLZnaQKODw9iXD_E2YmAb/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1PmRQEN9dpRu_KrxzdH4gtk7b2GfvjyRK/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 28/09/2022