Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN VĂN ĐĂNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đăng

Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật VMAT trong hóa xạ trị đồng thời ung thư khoang miệng”

Chuyên ngành: Ung thư

Ngành: Ung thư     Mã số: 9720108

Thời gian: 13h30ngày 11 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A2Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1MFNwzXLuTduyFI17WJ8dJFMY3oIODMA8/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1rK5O9ALVdkNASSfBRktvsQHkWXigx2d6/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1CCrvtbIUyeCsyN3P700L6viRIAdOKpqP/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1IsabD7fpkLGIll79LPpX-c6ffP-v1KlK/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1sQQKJtci6CgIZJOLztTujFnyVpTc-5qi/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 21/12/2022