Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN VŨ HOÀNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Vũ Hoàng

Tên đề tài: “Nghiên cứu sử dụng các dạng vạt đùi trước ngoài tự do trong tạo hình khuyết phần mềm bàn tay”

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình

Ngành: Ngoại khoa     Mã số: 9720104

Thời gian: 14h00ngày 21 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1j8bXAZHpwV7Rr2gOCJ7koZeIde9Sdk6u/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/19zx1NZR5jlz7ct7vOQ7BkbS0o8hfN6Sb/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/18d_fto_yqgrfVgUAqB1Alt0iWHMOOEIq/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1283t_RqiU635jd6Emv_7qzK5bdnobSiL/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1QkfQBpc9MQftb_pRg7ap4LQEB1W_IUUj/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 01/12/2022