Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN HỮU AN

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu An

Tên đề tài: “Hiệu quả lấy huyết khối trực tiếp cho bệnh nhân đột quỵ não do tắc động mạch lớn vòng tuần hoàn trước trong vòng 4,5 giờ”

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Ngành: Điện quang và Y học hạt nhân     Mã số: 9720111

Thời gian: 14h00   ngày 20 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1 Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1Iue5nLs__Wzl3v62Hjg8F4w5pif5t2C7/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Iue5nLs__Wzl3v62Hjg8F4w5pif5t2C7/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1dptOV0uApMyLICHNavOGjKL7zDbbpY2i/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1yWLc3bjHiIJRSaVlZKaLOzmqcxnK1GHj/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/174dqwQnymRUy69PlAuuEIcSmVqUlJ4Ke/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1C_vymXGMmSGHdcA-cjVrR22If5wp1gXz/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 28/02/2024

009bet
1