Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS PHẠM DUY

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Phạm Duy

Tên đề tài: “Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật u màng não góc cầu - tiểu não”

Chuyên ngành: Ngoại thần kinh - sọ não

Ngành: Ngoại khoa     Mã số: 9720104

Thời gian: 14h00ngày 04 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/15KyIvhKMf-KqWSC-QUZXVJH_n9bozGgg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/15KyIvhKMf-KqWSC-QUZXVJH_n9bozGgg/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1oMiwWetopnMGp0PU5Ea-vEl9VC7liv63/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/19t7uf1UuqCPNW4FOzKvHI-0RarQnhne6/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/19t7uf1UuqCPNW4FOzKvHI-0RarQnhne6/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://docs.google.com/document/d/1rP4cMWjH-esTUwTWs0hMkdtLquQxRe_v/edit?usp=sharing&ouid=104552908533195186239&rtpof=true&sd=true

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 12/02/2024

009bet
1