Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ THI TUYỂN CHUYÊN KHOA CẤP II HỆ TẬP TRUNG KHÓA XXVIII - NĂM 2014

Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo kết quả thi tuyển Chuyên khoa cấp II khóa XXVIII - Năm 2014.

KẾT QUẢ THI TUYỂN CHUYÊN KHOA CẤP II NĂM 2014

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 09/6/2014 đến ngày 20/6/2014 tại phòng 214, tầng 3 nhà A1.

Kinh phí phúc khảo là 500.000đ/ môn thi nộp tại phòng 118, tầng 1 nhà A1.

Thời gian công bố kết quả chấm phúc khảo ngày 25.6.2014.
 

_Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học_