Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CHUẨN ĐẦU RA VÀ BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SĨ NỘI TRÚ

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ nội trú (xem tại đây)
2. Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ nội trú (xem tại đây)

TT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Bản mô tả CTĐT

1

Chẩn đoán hình ảnh

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Da liễu

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Dị ứng và miễn dịch lâm sàng

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Dược lý và độc chất

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Gây mê hồi sức

Xem tại đây

Xem tại đây

6

Giải phẫu bệnh

Xem tại đây

Xem tại đây

7

Giải phẫu người

Xem tại đây

Xem tại đây

8

Hóa sinh

Xem tại đây

Xem tại đây

9

Hồi sức cấp cứu

Xem tại đây

Xem tại đây

10

Huyết học - Truyền máu

Xem tại đây

Xem tại đây

11

Ký sinh trùng

Xem tại đây

Xem tại đây

12

Lao

Xem tại đây

Xem tại đây

13

Miễn dịch

Xem tại đây

Xem tại đây

14

Mô phôi thai học

Xem tại đây

Xem tại đây

15

Ngoại khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

16

Nhãn khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

17

Nhi khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

18

Nội khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

19

Lão khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

20

Nội - Tim mạch

Xem tại đây

Xem tại đây

21

Phẫu thuật tạo hình

Xem tại đây

Xem tại đây

22

Phục hồi chức năng

Xem tại đây

Xem tại đây

23

Sản phụ khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

24

Sinh lý bệnh

Xem tại đây

Xem tại đây

25

Sinh lý học

Xem tại đây

Xem tại đây

26

Tai Mũi Họng

Xem tại đây

Xem tại đây

27

Tâm thần

Xem tại đây

Xem tại đây

28

Thần kinh

Xem tại đây

Xem tại đây

29

Truyền nhiễm

Xem tại đây

Xem tại đây

30

Ung thư

Xem tại đây

Xem tại đây

31

Vi sinh y học

Xem tại đây

Xem tại đây

32

Y học gia đình

Xem tại đây

Xem tại đây

33

Y học hạt nhân

Xem tại đây

Xem tại đây

34

Y pháp

Xem tại đây

Xem tại đây

35

Y sinh học di truyền

Xem tại đây

Xem tại đây

36

Răng Hàm Mặt

Xem tại đây

Xem tại đây

37

Y học cổ truyền

Xem tại đây

Xem tại đây

38

Dinh dưỡng

Xem tại đây

Xem tại đây

39

Y học dự phòng

Xem tại đây

Xem tại đây

 

PHÒNG QLĐTSĐH