Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh, Cao học, Bác sĩ nội trú năm 2014

Thực hiện kế hoạch

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học, Bác sĩ nội trú và Nghiên cứu sinh năm 2014, Ban Giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông báo lịch tổ chức thi tuyển và xét tuyển đến các Viện/Khoa/Bộ môn.

Kính đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn có thí sinh đăng ký dự thi cao học; bác sĩ nội trú và xét tuyển nghiên cứu sinh gửi danh sách dự kiến tiểu ban chấm thi cao học và bác sĩ nội trú; danh sách tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh về phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trước ngày 13/8/2014. Những cán bộ có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự tuyển Cao học và Bác sĩ nội trú; xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014  không được tham gia các tiểu ban chấm thi và xét tuyển Nghiên cứu sinh. (Theo quy chế tuyển sinh).
 
Các Viện, Khoa, Bộ môn có trách nhiệm thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2014 và lịch báo cáo đề tài nghiên cứu cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh như đã đăng ký lịch với Hội đồng tuyển sinh, gửi cho các thành viên tiểu ban chuyên môn đọc trước đề tài nghiên cứu của thí sinh và các tài liệu liên quan kèm theo.
 
Trân trọng !
 
Quy trình thi xem tại đây
Kế hoạch tuyển sinh xem tại đây
 

Phòng QLĐTSĐH