Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển NV2 - BSNT XXXIX

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường ĐHYHN trân trọng thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2, kỳ thi tuyển sinh BSNT năm 2014 của Trường, chi tiết như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, xem tại đây

2. Đơn xin đăng ký bổ sung/thay đổi NV2, xem tại đây

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học