Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014 và GIẤY BÁO NHẬP HỌC

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã phê duyệt Danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 33 năm 2014. Phòng Sau đại học đã gửi Giấy Triệu tập nhập học cho các Tân NCS.

1. Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 33 năm 2014: xin tải file

2. Giấy Triệu tập cho các Nghiên cứu sinh có thời gian học tập 03 năm: Xin tải file;

3. Giấy Triệu tập cho các Nghiên cứu sinh có thời gian học tập 04 năm: xin xem tại đây.

Phòng QLĐT Sau đại học