Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Hạn nộp lại đề cương sau bảo vệ của học viên cao học khóa 22

Hạn nộp lại đề cương

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học khóa 22

Hạn cuối cùng để các học viên nộp lại đề cương sau bảo vệ có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng và giáo viên hướng dẫn là 16h00 ngày 14/11/2014.

(Những học viên bảo vệ chậm đã được nhà trường gia hạn đến 15/11/2014, hạn cuối để hoàn thành cuốn đề cương sau bảo vệ là 20/11/2014). 

Sau thời gian trên Phòng sẽ không nhận quyển của học viên và sẽ coi như học viên chưa bảo vệ và sẽ phải bảo vệ lại cùng khóa sau.

Xin cám ơn

 

Phòng QL ĐT SĐH