Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc thẻ học viên

Thông báo

Phòng QL ĐTSĐH thông báo đến các học viên cao học khóa 23

Những học viên còn thiếu thẻ học viên đề nghị nộp bổ sung về phòng QL ĐT SĐH trước 16h00 ngày 5/12/14:

  • 01 ảnh 3x4 (Phía sau ghi rõ: họ tên, ngày sinh, chuyên ngành)
  • 01 CMTND bản photo (Ko cần công chứng)

Quá thời gian trên học viên sẽ phải tự liên hệ để làm thẻ

Danh sách còn thiếu thẻ học viên xem tại đây

Phòng QL ĐTSĐH