Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Giấy triệu tập thí sinh về hướng dẫn ôn tập thi tuyển CKI, CKII năm 2015

Danh sách thí sinh CKI đủ điều kiện dự thi và không đủ điều kiện dự thi

Click vào đây xem  thông báo triệu tập

Click vào đây xem danh sách thí sinh (đủ điều kiện và không đủ điều kiện)

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học