Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thi hỗ trợ thứ 7 ngày 25 tháng 4 năm 2015

Lịch thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học khóa 23
 
Lịch thi môn Hỗ trợ như sau:
  1. Thời gian: 7h45 thứ 7 ngày 25 tháng 04 năm 2015;
  2. Địa điểm thi: Tại giảng đường khu Hồ Đắc Di.
Đề nghị học viên kiểm tra lại họ tên và ngày tháng năm sinh, nếu có sai sót hạn cuối để học viên báo về Phòng là 16h00 thứ 4 ngày 22/04/2015.
Khi đi thi học viên mang theo thẻ học viên
 
Đề nghị học viên có mặt đúng giờ và nghiêm túc thực hiện quy chế phòng thi
Chúc các học viên thi tốt !
 
Danh sách thi triết học xem tại đây
 
(Xin lưu ý danh sách có thể thay đổi khi Phòng nhận được danh sách các học viên không đủ điều kiện dự thi)

009bet
1