Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ 21 NĂM 2015

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ 21 NĂM 2015

Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 21 năm 2015 sẽ tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2015. Nghiên cứu sinh chuẩn bị bài và gửi về Phòng QLĐT Sau đại học từ ngày 15/9/2015 đến hết ngày 30/9/2015.

Chi tiết  xin xem tại đây./.

Phòng QLĐT Sau đại học

Các tin khác