Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo triệu tập các ứng viên về ôn tập dự thi Cao học khóa XXIV năm 2015

Thông báo triệu tập ứng viên dự thi cao học

Căn cứ vào biên bản của Ban xét duyệt hồ sơ dự thi tuyển Cao học khoá XXIV năm 2015. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo và đề nghị ông (bà) về trường tập trung ôn tập và thi tuyển theo kế hoạch sau:
  1. Thời gian tập trung : 9h00 thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2015.
  2. Địa điểm :  Hội trường lớn – Trường Đại học Y Hà Nội. 
  3. Ôn tập từ ngày 15/7/2015 đến ngày 7/8/2015.
  4. Dự kiến tập trung phổ biến qui chế thi, lịch thi và phát thẻ dự thi: 8h30 ngày 12/08/2015.
  5. Thi tuyển dự kiến ngày 15 và  16 tháng 8 năm 2015.
Trong thời gian ôn tập và thi tuyển thí sinh tự túc về tài liệu và nơi ăn ở.
Kế hoạch ôn tập và chia lớp ôn tâp ứng viên xem file đính kèm
Đề nghị các ứng viên kiểm tra lại thông tin của mình và báo về phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học chậm nhất 16h00 ngày 17/7/15 nếu có sai sót.
Các trường hợp cần bổ sung thêm giấy tờ đề nghị hoàn thiện trước 16h00 ngày 14/7/2015 nếu không sẽ không được dự thi.
 
Trân trọng !
 
Thông báo triệu tập xem tại đây
Danh sách ứng viên đủ điều kiện xem tại đây
Danh sách ứng viên chưa đủ điều kiện xem tại đây
Kế hoạch ôn tập xem tại đây
Danh sách chia lớp ôn tập xem tại đây

 

Phòng QL ĐT SĐH