Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách cao học nợ học phí

Danh sách

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng phòng Tài chính kế toán thông báo đến các học viên Cao học danh sách chưa hoàn thành học phí

Cao học khóa 22 chậm nhất ngày 15/08/2015 phải hoàn thành học phí, nếu không sẽ không được xét bảo vệ tốt nghiệp.

Cao học khóa 23 chậm nhất ngày 15/09/2015 phải hoàn thành học phí, nếu không sẽ không được bảo vệ đề cương.

Danh sách cao học khóa 22 nợ học phí

Danh sách cao học khóa 23 nợ học phí