Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH NCS NĂM 2015 VỀ DỰ XÉT TUYỂN

Hôi đồng tuyển sinh Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện về dự xét tuyển NCS năm 2015

1. Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển NCS năm 2015: xin mời xem tại đây.

2. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển NCS năm 2015: xin mời xem tại đây./.

Phòng QLĐT Sau đại học