Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kế hoạch triệu tập học viên CKI,II khóa mới trúng tuyển năm 2015

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch triệu tập các học viên CKI,II trúng tuyển năm 2015 về học tập tại trường từ ngày 14/9/2015 (nhà trường đã gửi giấy triệu tập đến các học viên từ 12/8/2015)

Click vào đây để xem danh sách trúng tuyển CKI khóa 20 (2015-2017)

Click vào đây để xem danh sách trúng tuyển CKII khóa 29 (2015-2017)

Click vào đây để xem thông báo triệu tập

Click vào đây để xem thông báo mức thu học phí năm học 2015-2016

Click vào đây để xem thời khóa biểu

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học