Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, bao gồm: Hồ sơ gửi phản biện độc lập và Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

xin mời tải file

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

Các tin khác