Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo học tiếng anh cho đối tượng Cao học

Thông báo

Thực hiện kế hoạch đào tạo, nhà trường thông báo đến các học viên cao học dự kiến kế hoạch tổ chức ôn tập ngoại ngữ nhằm đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trước khi bảo vệ luận văn cho cao học như sau:
 
           1. Hướng dẫn ôn tập (10 buổi) từ 21/03/2015 đến 15/04/2016.
           2. Địa điểm ôn tập: Giảng đường trường Đại học Y Hà Nội.
           3. Tổ chức thi: 23-24/04/2016.
 
Nhà trường thông báo đến các Viện/Khoa/Bộ môn và các học viên và đề nghị các học viên cao học đăng ký ôn tập theo lớp (nếu có nhu cầu) hoặc nộp các chứng chỉ/văn bằng đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ. Hạn cuối để nhận đăng ký học/chứng chỉ/văn bằng của học viên là thứ 2 ngày 14/03/2016. Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập các thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung. Kinh phí ôn tập và kế hoạch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau.
 
Trân trọng cảm ơn.
 
Thông tin chi tiết xem tại đây
 

009bet