Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về hồ sơ dự thi tuyển CKII-30 năm 2016

Danh sách hồ sơ dự thi tuyển đủ điều kiện

Thi hành Quyết định số 503/QĐ-ĐHYHN ngày 21/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ thi tuyển chuyên khoa cấp II năm 2016, Hội đồng đã họp phiên toàn thể để xét duyệt hồ sơ thi tuyển chuyên khoa cấp II. Kết luận của Hội đồng như sau:
 - 01 hồ sơ bị loại do không đủ thời gian công tác trong chuyên ngành dự thi theo quy định; 157 hồ sơ đủ điều kiện dự thi.
 - Các hồ sơ thiếu giấy tờ theo quy định phải nộp bổ sung (các loại giấy tờ thiếu được liệt kê trong danh sách đính kèm), các đối tượng được ưu tiên phải có giấy xác nhận ưu tiên theo quy định hiện hành (bao gồm cả bản sao hộ khẩu thường trú). Hạn cuối nộp bổ sung là 17h00 ngày 04/5/2016 tại phòng 314 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội.
 

 

Xem danh sách đủ tiêu chuẩn dự thi tại đây

/images/chuyenkhoa2/DS%20CKII%2030%20du%20tieu%20chuan%20du%20thi(1).xls

Xem danh sách không đủ tiêu chuẩn dự thi tại đây

/images/chuyenkhoa2/DS%20CKII%2030%20khong%20du%20tieu%20chuan%20du%20thi.xls

Lưu ý: Các thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu có sai sót khi cung cấp thông tin hoặc do lỗi chế bản đề nghị thông báo sớm về Phòng QLĐT Sau đại học.

Phòng QLĐT SĐH