Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi, ngày thi 07/5/2016

Dành cho bác sĩ nội trú 40, bác sĩ dự án 585

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học trân trọng thông báo lịch thi chứng chỉ hỗ trợ 2 cho bác sĩ nội trú 40 và bác sĩ 585 như sau: 

Thời gian: 8h00 ngày 07/5/2016 (thứ Bảy)

Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di

Danh sách học viên, phòng thi xem tại đây

Học viên có mặt đúng giờ, mang theo thẻ và xuất trình khi được gọi vào phòng thi.