Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sách cao học thi ngày 20/5/16

Danh sách phòng thi

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến các học viên cao học danh sách thi ngày 20/5/16
Đề nghị các học viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi về phòng trước 15h00 ngày 19/5/16 (nếu có sai sót)
Đề nghị học viên mang thẻ học viên hoặc CMND khi dự thi
 
Danh sách phòng thi xem tại đây

009bet
1