Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kết quả thi Ngoại ngữ đầu ra cho Cao học

Kết quả thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học Khóa 23 và 24 kết quả thi Ngoại ngữ

 

Điểm tiếng anh xem tại đây

Điểm tiếng pháp xem tại đây