Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHI KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH

Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 22 năm 2016 như sau:

Thông báo Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016: xin mời xem tại đây.

Phòng QLĐT Sau Đại học