Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thời khóa biểu lớp CKI - 21, CKII - 30 khóa học 2016-2018

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học gửi đến các Viện, Khoa, Bộ môn và học viên (CKI-21; CKII-30) thời khóa biểu cho cả khóa học. Căn cứ vào thời khóa biểu, đề nghị các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết về lịch học chứng chỉ chuyên ngành, dự kiến thời gian thông qua đề cương, thời gian bảo vệ luận văn cho các đối tượng.

Tải lịch học tại đây: /images/chuyenkhoa1/Lich%20h%E1%BB%8DcCKI%2CII%20nam%20hoc%20%202016-2018%20gui%20Bo%20mon.xlsx

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học